Search

INFO

Maksuista

 Ilma-aluksen omistaja maksaa koneen hallipaikasta

  • Nummelan lentokentällä moottoroidut ilma-alukset eivät saa seistä pitkäaikaisesti nesteitä läpäisevällä alustalla tai sellaisella alustalla, josta hulevedet eivät ohjaudu öljynerotuskaivon kautta kunnan hulevesiverkostoon. Tällä säännöllä suojellaan kunnan ensisijaista pohjavesialuetta. Siksi koneille on oltava hallipaikat ja näistä laskuttaa hallin omistaja. Hallivuokrat eivät kerrytä lentokenttäyhdistyksen kassaa.

 Jäsenyhteisö  maksaa  lentokenttäyhdistyksen jäsenmaksun

  • Lentokenttäyhdistyksellä on vain yhteisöjäseniä, joita tällä hetkellä on kymmenkunta. Jäsenmaksu on muodollinen ja suhteellisen pieni, vain 300€/vuosi, jotta se ei rasittaisi jäsenyhteisöjä liikaa. Vuoden 2023 alkaen liittymismaksu on 750€.

 Ilma-aluksen omistaja maksaa ilma-aluksen kausikortit

  • Kausikorttimaksuilla kerätään peinteisesti varat lentokentän ylläpitoon ja juokseviin kuluihin. Nämä maksut kerätään ilma-aluksen omistajalta, eli yhdistyksiltä, yrityksiltä ja yksityisiltä ilma-aluksen omistajilta ja pyritään säilyttämään maksut kohtuullisina. Nämä tulot eivät riitä kattamaan lentokenttäalueen vuosivuokraa. Kun ilma-alusten määrä Nummelan lentokentällä lähitulevaisuudessa kasvaa, riittävät nämä tulot pidemmällä tähtäimellä myös lentokentän kehittämiseen käytettyjen lainojen takaisinmaksuun.

Jokainen maksaa vielä henkilökohtaisen päällikkömaksun?

  • Päällikkömaksu on ilma-aluksen päällikön henkilökohtainen lentokentän käyttömaksu. Jos saamme kerättyä 200 päällikkömaksua vuodessa, voidaan tällä summalla kattaa lähes koko lentokenttäalueen vuosivuokra. Mikäli tämä summa kerättäisiin ilma-alusten omistajilta, olisi lisämaksu jo varsinkin yksityiselle ilma-aluksen omistajalle kohtuuton. 
  • Tässä on kuitenkin tilaa taktikoida. Jos laskeudut Nummelan lentokentälle vähemmän kuin 6 kertaa vuodessa, on edullisempaa maksaa vain 15€ kertamaksu laskeutumisesta. Jos toisaalta lennät ahkerasti, on vuosimaksu edullisempi vaihtoehto, se lisää ilmailijan lentokustannuksia 8,3€/kk.

Kausikortittoman ilma-aluksen laskeutumismaksut

  • Alle 2000kg (MTOW) ilma-alukselta veloitetaan 15€/laskeutuminen (mahdollisesta läpilaskusta ei veloiteta erikseen).  Jos päällikkö ei ole suorittanut Päällikkömaksun vuosimaksua, veloitetaan samalta lennolta myös Päällikkömaksu 10€. Yhteensä 25€ laskeutumisesta. 
  • Lasku lähetetään PN-ilmoituksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen. 
  • Periaate on, että jokainen joka hyötyy lentokentän toiminnasta, osallistuu kustannuksiin oman käyttötarpeensa mukaisesti. Myös vierailta kentiltä saapuvat, näin kaikki kustannukset eivät jää paikallisten toimijoiden maksettaviksi.

Pilot-in-Command fee

Here you can order the invoice for your Pilot in Command Fee. This allows you to land at Nummela Airfield for one year as many times you like.