Search

NUMMELAN LENTOKENTÄN PÄÄLLIKKÖMAKSU

Ilma-aluksen päälliköltä laskutetaan kalenterivuosittain henkilökohtainen lentokentän käyttömaksu moottoroiduilta ilma-aluksilla lentäville tämä on 100€  ja purjekoneilla lentäville tämä on  85€. Vaihtoehtoisesti Nummelassa harvemmin lentävä ilma-aluksen päällikkö voi valita myös kertamaksun, joka on 15€ / laskeutuminen 

Tähän maksuun on päädytty, jotta kaikki kulut lentokentän ylläpitämisestä ja kehittämisestä eivät päätyisi paikallistoimijoiden ja -lentäjien maksettavaksi. Uusi PN-järjestelmä mahdollistaa myös vierailevien ilma-alusten ja niiden päälliköiden laskuttamisen. Näin kaikki jotka hyötyvät lentokentän toiminnasta ovat mukana kustannusten jakamisessa. Lasku lähetetään PN-lomakkeella annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Nummelan lentokenttäyhdistys on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tekee kaikkensa, että meillä kaikilla olisi kehittyvä ja ensiluokkainen lentopaikka niin harrastajille kuin yrittäjillekin.

Nummelan lentokenttää on viimeisten kolmen vuoden aikana kehitetty vastaamaan uuden ajan vaatimuksia. Olemme saaneet sääaseman, kulunvalvontajärjestelmän ja  kiitotievalaistuksen. Vaikka näihin investointeihin saatiin Liikenne- ja viestintävirastolta 200 000€ avustusta, oli siinä kuitenkin ehtona 25% omarahoitus. Vihdin kunta on avustanut lentokenttäyhdistystä uusimalla kiito- ja rullausteiden päällystykset. Tämä oli kunnalle kallis investointi, jonka seurauksena Nummelan lentokenttäyhdistykselle on sovittu vuodesta 2020 lähtien noin 17 000€ vuosittaista maavuokraa lentokenttäalueesta. Uusi nyt voimassa oleva ympäristölupa on sekin maksanut yhdistykselle yli 20.000 €. Lentokentän ylläpitäminen talkoovoimin ei ole enää mahdollista, vaan kustannukset on jaettava käyttäjien kesken. 
Hinnasto löytyy täältä: https://efnu.fi/hinnasto/


Nummelan lentokenttäyhdistys ry
Hallitus
Lisätietoja:

Tilaa lasku tästä

Valitse ilma-alustyyppi
Valitse yksi tai useampi päälikkömaksu

Maksuista

 Ilma-aluksen omistaja maksaa koneen hallipaikasta

  • Nummelan lentokentällä moottoroidut ilma-alukset eivät saa seistä pitkäaikaisesti nesteitä läpäisevällä alustalla tai sellaisella alustalla, josta hulevedet eivät ohjaudu öljynerotuskaivon kautta kunnan hulevesiverkostoon. Tällä säännöllä suojellaan kunnan ensisijaista pohjavesialuetta. Siksi koneille on oltava hallipaikat ja näistä laskuttaa hallin omistaja. Hallivuokrat eivät kerrytä lentokenttäyhdistyksen kassaa.

 Jäsenyhteisö  maksaa  lentokenttäyhdistyksen jäsenmaksun

  • Lentokenttäyhdistyksellä on vain yhteisöjäseniä, joita tällä hetkellä on kymmenkunta. Jäsenmaksu on muodollinen ja suhteellisen pieni, vain 250€/vuosi, jotta se ei rasittaisi jäsenyhteisöjä liikaa.

 Ilma-aluksen omistaja maksaa ilma-aluksen kausikortit

  • Kausikorttimaksuilla kerätään peinteisesti varat lentokentän ylläpitoon ja juokseviin kuluihin. Nämä maksut kerätään ilma-aluksen omistajalta, eli yhdistyksiltä, yrityksiltä ja yksityisiltä ilma-aluksen omistajilta ja pyritään säilyttämään maksut kohtuullisina. Nämä tulot eivät riitä kattamaan lentokenttäalueen vuosivuokraa. Kun ilma-alusten määrä Nummelan lentokentällä lähitulevaisuudessa kasvaa, riittävät nämä tulot pidemmällä tähtäimellä myös lentokentän kehittämiseen käytettyjen lainojen takaisinmaksuun.

Jokainen maksaa vielä 85 eur henk. koht. päällikkömaksua?

  • Päällikkömaksu on ilma-aluksen päällikön henkilökohtainen lentokentän käyttömaksu. Jos saamme kerättyä 200 päällikkömaksua vuodessa, voidaan tällä summalla kattaa lähes koko lentokenttäalueen vuosivuokra. Mikäli tämä summa kerättäisiin ilma-alusten omistajilta, olisi lisämaksu jo varsinkin yksityiselle ilma-aluksen omistajalle kohtuuton. 
  • Tässä on kuitenkin tilaa taktikoida. Jos laskeudut Nummelan lentokentälle vähemmän kuin 9 kertaa vuodessa, on edullisempaa maksaa vain 10€ kertamaksu laskeutumisesta. Jos toisaalta lennät ahkerasti, on vuosimaksu edullisempi vaihtoehto, se lisää ilmailijan lentokustannuksia 6,25€/kk.

Kausikortittoman ilma-aluksen laskeutumismaksut

  • Alle 2000kg (MTOW) ilma-alukselta veloitetaan 10€/laskeutuminen (mahdollisesta läpilaskusta ei veloiteta erikseen).  Jos päällikkö ei ole suorittanut Päällikkömaksun vuosimaksua, veloitetaan samalta lennolta myös Päällikkömaksu 10€. Yhteensä 20€ laskeutumisesta. 
  • Lasku lähetetään PN-ilmoituksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen. 
  • Periaate on, että jokainen joka hyötyy lentokentän toiminnasta, osallistuu kustannuksiin oman käyttötarpeensa mukaisesti. Myös vierailta kentiltä saapuvat, näin kaikki kustannukset eivät jää paikallisten toimijoiden maksettaviksi.

Pilot-in-Command fee

Here you can order the invoice for your Pilot in Command Fee. This allows you to land at Nummela Airfield for one year as many times you like.