NUMMELAN LENTOKENTÄLLE PÄÄLLIKKÖMAKSU 1.6.2021 ALKAEN

Ilma-aluksen päälliköltä laskutetaan 1.6.2021 lähtien kalenterivuosittain 75€ henkilökohtainen lentokentän käyttömaksu. Vaihtoehtoisesti Nummelassa harvemmin lentävä ilma-aluksen päällikkö voi valita myös kertamaksun, joka on 10€ / laskeutuminen (läpilaskuista ei laskuteta erikseen, alkuvuoden lennoista ei laskuteta mitään takautuvasti.)

Tähän uuteen maksuun on päädytty, jotta kaikki kulut lentokentän ylläpitämisestä ja kehittämisestä eivät päätyisi paikallistoimijoiden ja -lentäjien maksettavaksi. Uusi PN-järjestelmä mahdollistaa myös vierailevien ilma-alusten ja niiden päälliköiden laskuttamisen. Näin kaikki jotka hyötyvät lentokentän toiminnasta ovat mukana kustannusten jakamisessa. Lasku lähetetään PN-lomakkeella annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Nummelan lentokenttäyhdistys on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tekee kaikkensa, että meillä kaikilla olisi kehittyvä ja ensiluokkainen lentopaikka niin harrastajille kuin yrittäjillekin.

Nummelan lentokenttää on viimeisten kolmen vuoden aikana kehitetty vastaamaan uuden ajan vaatimuksia. Olemme saaneet sääaseman, kulunvalvontajärjestelmän ja  kiitotievalaistuksen. Vaikka näihin investointeihin saatiin Liikenne- ja viestintävirastolta 200 000€ avustusta, oli siinä kuitenkin ehtona 25% omarahoitus. Vihdin kunta on avustanut lentokenttäyhdistystä uusimalla kiito- ja rullausteiden päällystykset. Tämä oli kunnalle kallis investointi, jonka seurauksena Nummelan lentokenttäyhdistykselle on sovittu vuodesta 2020 lähtien noin 16 000€ vuosittaista maavuokraa lentokenttäalueesta. Lentokentän ylläpitäminen talkoovoimin ei ole enää mahdollista, vaan kustannukset on jaettava käyttäjien kesken. 


Nummelan lentokenttäyhdistys ry
Hallitus
Lisätietoja:

Tilaa lasku tästä (vuosimaksu 75€)

Kertamaksut 10€ / laskeutuminen laskutetaan kuukausittain niiltä päälliköiltä, jotka eivät ole maksaneet vuosimaksua.