Search

Tempo D alue ollaan asettamassa merivoimien RITVA harjoituksen vuoksi isolle alueelle, Säkylästä aina Hankoon asti, tämä alue kattaa myös Nummelan lentokentän ilmatilan. Aikaväli harjoitukselle on 26.5 – 2.6. Nummelaan kohdistuvat rajoitukset tulevat olemaan ajankohdallisesti tuon aikavälin keskivaiheessa.

Lentotoimintaa on mahdollista jatkaa koordinoidusti myös tämän aikavälin sisällä. Mutta lyhyitä kieltoja voi tulla.

Pilot-in-Command fee

Here you can order the invoice for your Pilot in Command Fee. This allows you to land at Nummela Airfield for one year as many times you like.